Personas datu aizsardzības paziņojums

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un mēs nepārtraukti cenšamies padarīt mūsu pakalpojumu izmantošanu pēc iespējas drošāku.
Mēs apņemamies nodrošināt likumdošanas aktos noteikto personas datu aizsardzības prasību ievērošanu.
Šis Datu aizsardzības paziņojums nosaka, kādus Jūsu personas datus mēs vācam un kā mēs nodrošinām to aizsardzību. 

Satura rādītājs

1. Attiecināmība
2. Kādi dati tiek vākti?
3. Sīkdatnes
4. Datu apstrāde
5. Datu drošība un nodošana
6. Atsaukuma tiesības, informācijas sniegšana, datu izmaiņas un kontaktinformācija

Attiecināmība
Šis paziņojums ir spēkā attiecībā uz Lyoness „Loyalty Program” programmu, kā arī uz tīmekļa vietnē http://www.lyoness.com/ pieejamo informāciju.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī tīmekļa vietne ir saistīta ar citām Lyoness tīmekļa vietnēm,
t.sk. citu valstu Lyoness tīmekļa vietnēm, kurās varētu būt piemērojami citādi personas datu aizsardzības noteikumi.

Mūsu tīmekļa vietņu pilnveidošanas gaitā, kas tiek veikta ar mērķi uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, var rasties nepieciešamība papildināt šo Datu aizsardzības paziņojumu.
Šādā gadījuma mēs Jūs par to iepriekš informēsim un lūgsim mums sniegt atsevišķu piekrišanu.

Kādi dati tiek vākti?
Lai būtu iespējama Jūsu dalība Lyoness „Loyalty Program”  programmā, Jums ir jābūt reģistrētam kā Lyoness Dalībniekam un šajā statusā Jums ir arī jābūt skaidri identificējamam. 
Tikai šādā gadījumā ir iespējama pilnvērtīga dažādu Lyoness Dalībniekiem piedāvāto iespēju izmantošana (piemēram, Dalībnieka priekšrocību un Draudzības prēmiju saņemšana un to attiecināšana Jūsu kontam;
Cashback kartes un/vai Lyoness kredītkartes lietošana; iespēja iepirkties internetā). Šim mērķim mums ir nepieciešama noteikta informācija par Jūsu personu, kura saskaņā ar spēka esošo personas datu aizsardzības
likumdošanu ir kvalificējama kā personas dati. Izsakot piekrišanu šim Personas datu aizsardzības paziņojumam, Jūs piekrītat, ka Lyoness iegūst un izmanto Jūsu personīgos datus atbilstoši šī Personas datu aizsardzības paziņojuma noteikumiem.

Ar nosacījumu, ka Jūs tam būsiet devis atsevišķu piekrišanu, un ņemot vērā citos šī Personas datu aizsardzības paziņojuma punktos minēto kārtību,
mums ir tiesības nodot Jūsu personīgos datus trešajām personām komerciālu paziņojumu sniegšanas nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības šo piekrišanu jebkurā brīdī atsaukt.

Par personas datiem ir uzskatāma jebkāda informācija attiecībā uz personīgo vai mantisko stāvokli, kuru mēs no Jums esam saņēmuši, Jums piedaloties Lyoness „Loyalty Program”  programmā, un kura tieši vai netieši uz Jums var tikt attiecināta (piemēram, Jūsu dalībnieka numurs). Šādas informācijas klāstā ir iekļauti: Jūsu pilns vārds, dzimšanas datums, Jūsu pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, bankas dati, kā arī Jūsu Lyoness dalības laikā radušies pirkumu dati. 

Sīkdatnes
Mūsu tīmekļa vietnes izmanto t.s. sīkdatnes: tie ir mazi teksta faili, kas tiek uzglabāti Jūsu datorā ar iespēju tiem piekļūt. Sīkdatnes dod Jums iespēju reģistrēties mūsu pakalpojumu izmantošanai, kā arī ļauj mums personalizēt tīmekļa vietni atbilstoši Jūsu vajadzībām. 

Daļu no mūsu piedāvātajiem interneta pakalpojumiem Jūs varat izmantot arī bez reģistrēšanās un/vai autorizēšanās. Arī šajā gadījumā tiek automātiski apkopota zināma informācija, lai ievāktu statistikas datus par mūsu piedāvāto interneta pakalpojumu lietošanu un efektivitāti, un tādējādi veikt to pielāgošanu mūsu lietotāju vajadzībām. Tādēļ mēs vācam informāciju par Jūsu IP, Jūsu apmeklējuma laiku un ilgumu, Jūsu apmeklējumu biežumu, formulāru lietošanu, u.tml. Sīkdatņu uzglabāšanas laiks ir dažāds. Pārsvarā mēs lietojam sīkdatnes, kuras pēc tam, kad Jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, tiek automātiski izdzēstas. Mēs ieprotokolējam katru mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu un katru tīmekļa vietnē izvietoto datņu lejupielādēšanas gadījumu. Mūsu izvietotās sīkdatnes tiek izmantotas vienīgi mūsu pašu vajadzībām un trešo personu piekļūšana šīm sīkdatnēm nav iespējama.

Papildus mēs izmantojam arī Google Analytics, lai apkopotu informāciju par Jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē, kā arī noteiktu, cik lietotāju mūs ir apmeklējuši tiešsaistē un kāds mūsu tīmekļa vietnes saturs un cik bieži tiek aplūkots. Šo datu izvērtēšana notiek anonīmi. Google Analytics sīkdatnes tiek noglabātas Jūsu datorā un Google ir iespējams veikt to analīzi. Konkrēti tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes: Google Analytics Tool Anonymous IP un Demographic Data and Interests. Sīkāku informāciju Jūs varat iegūt sekojošā interneta vietnē: http://www.google.lv/analytics/learn/privacy.html. Apmeklējot interneta vietni https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ir iespējams aizliegt datu vākšanas iespēju.

Sīkdatne

Parametri

Mērķis

Darbības veids

lyo_it_accept_cookie

True

Šī sīkdatne kalpo apmeklētāja piekrišanas reģistrēšanai

Lai atsauktu savu piekrišanu, apmeklētajam ir jāizdzēš šī sīkdatne no sava datora pārlūka

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Šī sīkdatne kalpo informācijas apkopošanai: kā (laiks, nedēļas diena) un cik bieži apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu tīmekļa vietnes piedāvātos pakalpojumus.

Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu, izlasiet Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai veiktu precīzu apmeklētāja identificēšanu

Sīkdatnē tiek saglabāta Session-ID

Lyo-Search-Settings

TreeType

Šī ir sīkdatne meklēšanas rezultātu saglabāšanai

Vēlamie meklēšanas rezultāti tiek saglabāti ar sīkdatnes palīdzību

lyo_box_account_info_settings

true/false

Šī ir sīkdatne datņu savērstai un izvērstai uzrādīšanai konta pārskatā

Ar šīs sīkdatnes palīdzību ir iespējama konta datu aktivizācija un deaktivizācija

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Pirmreizējā apmeklējuma laikā parādās uznirstošais logs (pop-up) ar paziņojumiem attiecībā uz Lyoness

Sīkdatne uznirstošā loga (pop-up) regulēšanai. To aizverot, turpmāko apmeklējumu laikā attiecīgie paziņojumi vairs neparādās

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izplatītāko interneta pārlūku standartizētajā iestatījumā sīkdatnes tiek akceptētas. Jums ir iespējams veikt tādus pārlūka iestatījumus, lai konkrētas sīkdatnes tiktu noraidītas vai lai tiktu prasīta Jūsu piekrišana katras jaunas sīkdatnes saņemšanas gadījumā. Lielākajā daļā pārlūku attiecīgie norādījumi ir pieejami pārlūka izvēlnes sadaļā „Palīdzība”. Tur Jūs arī varēsiet iegūt informāciju par to, kā ir iespējams izdzēst jau saņemtās sīkdatnes.
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu atslēgšanas gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas.
 
Lietojot mūsu tīmekļa vietni, Jūs izsakāt savu piekrišanu iepriekš minēto sīkdatņu izmantošanai. Jums ir tiesības atteikties no sīkdatņu izmantošanas.
 
Datu apstrāde
Lyoness apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kuri attiecas uz šo Personas datu aizsardzības paziņojumu. Tos personas datus, kurus Jūs mums sniedzat, reģistrējoties Lyoness „Loyalty Program” programmā kā arī turpmākā tās izmantošanas laikā, mēs vācam un apstrādājam tikai un vienīgi to pienākumu izpildīšanas ietvaros, kurus mēs ar līgumu esam uzņēmušies attiecībā pret Jums, kā arī citos gadījumos, ja Jūs mums tam esat devis atsevišķu piekrišanu.
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, piemēram, lai ar Jums sazinātos, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, lai Lyoness tīmekļa vietnē Jums izveidotu atsevišķu reģistrētā lietotāja sadaļu, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus un pasūtījumus, un lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumu piedāvājumu. Bez tam, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Lyoness „Loyalty Program” programmas ietvaros aprēķinātu un piešķirtu Jums pienākošās Dalībnieka priekšrocības.
 
Ja mēs būsim saņēmuši atsevišķu Jūsu piekrišanu, tad Jūsu personas dati tiks apstrādāti arī ar mērķi, lai, piemēram, Jūs informētu par mūsu partneruzņēmumu piedāvājumiem un akcijām. 
 
Datu drošība un nodošana
Jūsu personas datu aizsardzībai mēs cita starpā izmantojam šādas metodes: datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana); ugunsmūri; hakeru aizsardzības programmas; kā arī citi aizsardzības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 
Jūsu personas datu apstrādāšanu galvenokārt veic Lyoness Europe AG kā Dalībnieku līgumiskais partneris, attiecīgos līgumus noslēdzot ar pārstāvniecības starpniecību konkrētajā valstī, kā arī Lyoness Group AG. Tādējādi gan Lyoness Europe AG, gan arī Lyoness Group AG ir uzskatāmas par personas datu pārziņiem piemērojamo tiesību aktu par personas datu aizsardzību izpratnē. Gadījumā, ja arī konkrētās valsts pārstāvniecība veic tādas darbības, kuras atbilst personas datu apstrādes kritērijiem, tad arī šī pārstāvniecība ir uzskatāma par personas datu pārzini piemērojamo tiesību aktu par personas datu aizsardzību izpratnē; citos gadījumos tā izpilda personas datu operatora funkcijas attiecīgā datu pārziņa uzdevumā.
 
Jūsu personas dati var tikt nodoti turpmāk uzskaitītajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī Lyoness grupas ietvaros:
 
Sniedzot mūsu pakalpojumus, sazinoties ar Dalībniekiem, kā arī piedāvājot mūsu pakalpojumus internetā, mums ir tiesības izmantot noteiktu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus. Mēs apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji ir izraudzīti ar vislielāko rūpību, lai tādējādi nodrošinātu likumīgu un drošu personas datu apstrādi; personas datu nodošana trešajām personām tiek veikta atbilstoši attiecīgi noslēgtam rakstveida līgumam, ar kuru personas datu saņēmēji ir uzņēmušies nodrošināt līdzvērtīgu Jūsu personas datu aizsardzības līmeni. Bez tam, šie pakalpojumu sniedzēji ir uzņēmušies pienākumu apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu dotajiem norādījumiem un mērķiem, un ievērojot piemērojamās nacionālās, kā arī Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomiskās Zonas likumdošanas normas datu aizsardzības jomā. Pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību izmantot šos personas datus citiem mērķiem.
 
Mums ir arī tiesības - nodrošinot nepieciešamo datu aizsardzības prasību ievērošanu - nodot Jūsu personas datus Lyoness grupas ietvaros, ciktāl šāda nodošana ir nepieciešama elektroniskai datu apkopošanai un apstrādei vai arī konkrētu, Jums paredzētu pakalpojumu sniegšanai. Savukārt Lyoness grupas sabiedrības arī ir uzņēmušās atbildību par to, ka tās apstrādās Jūsu personas datus tikai un vienīgi konkrētajam mērķim un ievērojot nacionālās, kā arī Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomiskās Zonas likumdošanas normu prasības datu aizsardzības jomā. Precīzu visu Lyoness grupā ietilpstošo sabiedrību sarakstu Jūs varat atrast sekojošā tīmekļa vietnē: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Jo īpaši šie noteikumi attiecas uz sekojošiem pakalpojumiem: ziņu nosūtīšana elektroniskā formātā (piem., e-pasts vai īsziņas), sazināšanās ar sociālo mēdiju (tādu ka Facebook u.tml.), telefaksa, telefona vai vēstuļu starpniecību, ar mērķi sniegt informāciju par Lojalitātes partneru precēm un akcijām, Jūsu interesēm atbilstošu piedāvājumu identificēšana, apmierinātības aptauju rīkošana, palīdzības dienesta nodrošināšana, kā arī veikto darījumu apstrāde. Ja un ciktāl tas ir nepieciešams kāda konkrēta pakalpojuma sniegšanai, mēs nodosim Lojalitātes partneriem nepieciešamos Jūsu personas datus. Savukārt Lojalitātes partneri ir uzņēmušies atbildību par to, ka tie apstrādās Jūsu personas datus tikai un vienīgi konkrētajam mērķim un ievērojot nacionālās, kā arī Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomiskās Zonas likumdošanas normu prasības datu aizsardzības jomā.
 
Lyoness ir starptautisks koncerns. Mūsu uzņēmējdarbība, vadības struktūra un mūsu tehniskā infrastruktūra atrodas dažādās valstīs. Tādēļ mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī uz ārvalstīm. Jūsu personas datu nodošana Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, uz Šveici un uz citām valstīm, kurās ir spēkā atbilstošas pakāpes datu aizsardzības mehānismi (Austrijas 2000.gada Datu aizsardzības likuma 12.pana 2.daļa) var tikt veikta bez papildus saskaņojuma iegūšanas. Gadījumā, ja Jūsu personas dati būs nododami uz citām valstīm kā tām, kuras tika minētas iepriekš, no Jums būs nepieciešams saņemt iepriekšēju piekrišanu.
 
Jūsu personas dati netiks nodoti citām trešajām personām, izņemot iepriekš minētajiem draudzīgajiem Lojalitātes partneriem, pakalpojumu sniedzējiem un Lyoness sabiedrībām. Šāda nodošana, kurai jebkurā gadījumā ir jābūt saistītai ar līguma izpildīšanas nepieciešamību, ir iespējama tikai pēc iepriekšējas Jūsu piekrišanas saņemšanas.
 
Atsaukuma tiesības, informācijas sniegšana, datu izmaiņas un kontaktinformācija
 
Jums ir tiesības jebkurā brīdī, nenorādot iemeslus, atsaukt Jūsu piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei. Jums ir tiesības pieprasīt arī savu personas datu dzēšanu. Šāda atsaukuma rezultātā Jūsu personas datu turpmāka apstrādāšana vairs nav atļauta. Atsaukums ir izsakāms rakstveidā, to nosūtot (pa pastu, faksu vai e-pastu) uz sekojošu adresi:

Lyoness Latvija SIA
Cēsu iela 31 k.2, Rīga, LV-1012 
Telefons: +371 6 78 09 216
Fakss: +371 6 78 09 217
E-pasts: office@lyoness.lv
 
Lūdzu, izmantojiet šo adresi arī gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādāšanu, kā arī lai šos datus aktualizētu vai labotu.
facebooktwitterdraugiem.lv
Meklēt
 Sazinies ar mums